ENCO Dubnica

Európske štrukturálne a investičné fondy OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

ENCO Dubnica

Spoločnosť ENCO Dubnica, s. r. o. (predtým ZVS-ENCO a.s.) bola založená v roku 1996 a v súčasnosti zamestnáva 200 ľudí. Počas 20-tich rokov existencie sa spoločnosť rozrástla z malej dielne na veľký výrobný podnik so stabilnou pozíciou na zahraničných trhoch. Z celkovej produkcie tvorí export 85 %, hlavným odberateľom je Nemecko, Holandsko, krajiny Škandinávie a 15 % produkcie predstavuje domáci trh. Hlavným portfóliom spoločnosti je výroba krbov, výroba odsávacích zariadení a výroba krytov pre tlačiarenské zariadenia.

 

Spoločnosť sa špecializuje v oblasti spracovania plechu, používa sofistikované technológie, má CNC strojový park na tvárnenie, vysekávanie, laserové rezanie a disponuje špecializovanými pracoviskami.

Kontakt:

 +421 42 4426 639

  Štúrova 1517/77, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

ZVS-ENCO, Dubnica nad Váhom