Operačné sály

Operačné sály

Multifunkčný konštrukčný systém našich produktov a komponentov je určený pre aplikáciu a užitie v zdravotníckych priestoroch, kde je kladený mimoriadny dôraz na kontrolu čistoty a na maximálne zníženie rizík mikrobiologickej kontaminácie.

 

Výhodou nášho konštrukčného systému je veľké množstvo variant, ktoré je z neho možné vytvoriť. Takisto pomerne jednoduché a najmä „čisté“ integrovanie všetkých inštalačných prvkov vnútorného vybavenia operačného traktu, rozvodov elektroinštalácií, vzduchotechniky a ostatných energií a médií.

Operačné sály

Jedným zo základných kritérií vytýčených pri vývoji a návrhu konštrukčného systému operačných sál je dôsledné oddelenie chráneného priestoru od ostatného prostredia systémom tesných priečok a tesným podhľadom. Dvere sú dôležitým prvkom pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou a hygienou operačných sál. Prekladacie kabíny a výsuvné okná sú nevyhnutné pre zníženie rizík vyplývajúcich z nadmernej manipulácie s nástrojmi a zdravotníckym materiálom. Pomáhajú eliminovať pohyb personálu medzi jednotlivými priestormi a zároveň obmedzujú na nevyhnutné minimum kolísanie tlakových pomerov v čistých priestoroch.

 

Cieľom pri navrhovaní konkrétneho riešenia je predovšetkým maximálne eliminovať riziko vzniku komplikácií zdravotného stavu pacienta v dôsledku pooperačnej rannej infekcie a nozokomiálnej nákazy zabezpečením kontroly časticovej a mikrobiologickej kontaminácie prostredia, ako aj znížovať riziko vytvorením základných predpokladov pre jednoduchú a vysoko účinnú hygienickú údržbu a dezinfekciu čistých priestorov.

Video operačné sály