Zákazková výroba

Zákazková výroba 

Podľa individuálnych požiadaviek a špecifikácii zákazníka vyrábame široký sortiment produktov už od roku 1993. Sledujeme moderné trendy a zameriavame sa prevažne na produkciu a spracovanie plechových dielov až po finálnu úpravu produktov vrátane montáže. Jednotlivé naše prevádzky majú moderné CNC strojné vybavenie dodávané spoločnosťou TRUMPF, ktoré vykonávajú procesy ako laserovanie, vysekávanie a ohýbanie. Každá prevádzka má samostatné oddelenia technickej kontroly, skladové priestory a montážne dielne.

Príklady segmentov našej doterajšej zákazkovej výroby

  • Krbový program, kde vyrábame a dodávame hotové výrobky v rôznych typoch na následných modifikáciách. Vyrábame stojace krby, ako i krbové vložky určené na zamurovanie. Jedná sa o 12 typov v štyroch prevedeniach (ľavý, pravý, pevný, otočný) a šiestich farebných odtieňoch
  • Priemyselné odsávacie a filtračné zariadenia (cca 35 000 komponentov, dielov a podskupín)
  • Polygrafická technika (cca 20 000 komponentov pre 10 typov strojov a finálnych liniek rôznej veľkosti)
  • Energetické zariadenia – diely a podskupiny pre generátory a záložné zdroje (cca 3000 komponentov)
  • Potravinársky priemysel – diely a podskupiny pre baliacu techniku (cca 2000 komponentov)
  • Textilný priemysel – diely a podskupiny pre žehliacu, naparovaciu techniku (cca 2000 komponentov)
  • Pásové pokladnične boxy pre supermarkety, rôzne obchodné reťazce
  • Opláštenia pre infokiosky
  • Rôzne podskupiny pre montáž zariadení určených na analýzu kovov

 

Aby sme lepšie napĺňali požiadavky zákazníkov, ďalšie technologické kroky výroby a finalizácia produktov sú usporiadané už zákazkovo podľa najvhodnejších lay-outov spĺňajúcich technologické, ergonomické ako aj environmentálne a ostatné platné legislatívne predpisy. Sme držiteľom ISO 9001 a ISO 13485.