Čisté priestory

Čisté priestory 

Nárast kvalitatívnych požiadaviek nových technológií na parametre prostredia položil základ tzv. techniky Čistých priestorov. Oblasť použitia čistých priestorov sa dnes rozširuje i do iných oblastí, ako sú elektrotechnický a farmaceutický priemysel. Je to predovšetkým čistá chémia, kozmetický a potravinársky priemysel. Do všetkých možných oblastí použitia čistých priestorov je možné použiť originálny konštrukčný systém ENCO. Umožňuje nasadenie v čistých priestoroch triedy 1 až 100 000 klasifikovaných podľa USFS 209 D.

 

Naša firma ponúka ucelený konštrukčný systém obkladov, priečok a podhľadov, dverných systémov a doplnkov k uvedeným systémom, ako sú rôzne prekladacie kabíny, vzduchové sprchy, materiálové a personálne priepuste, prípadne konštrukcie podľa potrieb zákazníka.

 

Konštrukčný systém je postavený ako modulový systém, schopný sa pružne prispôsobiť požiadavkám projektu tak, aby boli splnené prísne kritériá zásad správnej výrobnej praxe a podmienok GMP. Prvky priečok sú vytvorené ako lepená sendvičová monobloková konštrukcia, jednotlivé prvky sú spojené pomocou stĺpika, alebo bez neho. Priečkové panely umožňujú zvislý rozvod elektrických vedení, presklenie je urobené v tzv. „pharma“ prevedení, kde je povrch skla v jednej rovine s kovovým povrchom panelu bez parapetu. Keďže firma priečkový systém nevyrába ako masový produkt, môže sa požiadavkám zákazníka prispôsobiť materiálom, farebným prevedením, druhom výplne sendviča a pod.

Čisté priestory ENCO

Modulový systém je postavený tak, aby bol schopný prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám rôznych výrobných odvetví na použité materiály, požiarnu bezpečnosť, možnosť pripojenia sa k atypickým zariadeniam, rekonštruovaným stavbám, rôznym typom podláh, tepelnoizolačným požiadavkám a podobne.

 

ENCO, spol. s r.o. vyrába pre potreby čistých priestorov dve skupiny stavebných prvkov:

 

• Priečkové systémy

Podhľadové systémy

 

Naša firma ponúka technickú spoluprácu pri vytváraní Čistých priestorov a dodávku prvkov pre vytvorenie týchto priestorov. Zároveň podľa požiadaviek a potreby investora zabezpečíme v spolupráci s našimi partnermi projektovú dokumentáciu, montáž čistých priestorov, klimatizačných zariadení, systémy regulácie, validáciu pracovísk, záručný a pozáručný servis.

 

Ak sa chcete dozvedieť podrobné informácie o Čistých priestoroch, stiahnite si katalóg vo formáte PDF, kliknutím na ikonku nižšie: