O FIRME

V súčasnosti spoločnosť ENCO s.r.o. zamestnáva na Slovensku viac ako 600 ľudí. Centrála, vedenie spoločnosti a vrcholový manažment sídli v Bratislave, dcérske spoločnosti - výrobné podniky sa nachádzajú vo vzdialenosti 80 – 150 km od Bratislavy. Takmer 90% produkcie spoločnosti ide na export zákazníkom z krajín Nemecko, Holandsko, Dánsko, Maďarsko, Belgicko, Rakúsko a Česká republika. Vďaka vysokým nárokom zákazníkov, dlhoročným skúsenostiam, moderným technológiám a vysokokvalifikovaným pracovníkom je spoločnosť ENCO a.s. schopná dlhodobo dodávať výrobky svojim odberateľom na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Radi Vás presvedčíme o našej kvalite a spoľahlivosti dodávok.