Iné služby

Na základe zmlúv o dielo preberá spoločnosť ENCO na vlastnú zodpovednosť a pod vlastným vedením:
• Výrobu a opracovanie nástrojov a nástrojových dielcov
• CNC - opracovanie precíznych dielcov
• Montáže industriálnych zariadení a komponentov
• Inžiniersku činnosť

Tu disponuje ENCO:
• Dlhoročnými skúsenosťami
• Vysokokvalifikovaným personálom